ပိတ်ပင်ထားသော အသုံးပြုသူများ

ပိတ်ပင်ထားသော အသုံးပြုသူတစ်ဦးကို ရှာရန်
ပထမဆုံး စာမျက်နှာပြီးခဲ့သော စာမျက်နှာနောက်စာမျက်နှာနောက်ဆုံးစာမျက်နှာ
အချိန်တံဆိပ် ပစ်မှတ် သက်တမ်းကုန်လွန်မည် ပိတ်ပင်ထားသည့် စီမံခန့်ခွဲသူ ပိတ်ပင်မှု ပါရာမီတာများ အကြောင်းပြချက်
၀၃:၅၈၊ ၂၂ မတ် ၂၀၂၃ 103.121.230.164 (ဆွေးနွေး) ၀၃:၅၈၊ ၂၂ ဧပြီ ၂၀၂၃
၂၉ ရက်, ၁၂ နာရီ နှင့် ၃၂ မိနစ် ကျန်ရှိ
Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အမည်မသိများသာ
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
ဝီကီပီဒီးယားအား အရောင်းမြှင့်တင်ရန် အသုံးချမှု
၁၁:၂၈၊ ၁၁ မတ် ၂၀၂၃ ARLKAL (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ WikiBayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
Abusing multiple accounts or sockpuppetry (global sysop action)
၁၆:၁၀၊ ၄ မတ် ၂၀၂၃ 4jalanbirah (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) ၁၆:၁၀၊ ၄ မတ် ၂၀၂၄
၃၄၇ ရက် နှင့် ၄၃ မိနစ် ကျန်ရှိ
Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
စာမျက်နှာမှ အကြောင်းအရာများကို ဖယ်ထုတ်မှု
၁၄:၄၅၊ ၁ မတ် ၂၀၂၃ 흐흐흐 (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) ၁၄:၄၅၊ ၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၃
၁၆၁ ရက်, ၂၃ နာရီ နှင့် ၁၉ မိနစ် ကျန်ရှိ
Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
အကြောင်းပြချက် ခိုင်လုံမှုမရှိဘဲ စာမျက်နှာများအား ရွေ့ပြောင်းမှု: You should ask/discuss before moving pages.
၁၉:၀၃၊ ၂၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၃ MTM GLOBAL VISA (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Styyx (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
Spam/spambot
၁၄:၄၆၊ ၂၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၃ 103.153.155.45 (ဆွေးနွေး) ၁၄:၄၆၊ ၂၁ ဧပြီ ၂၀၂၃
၂၈ ရက်, ၂၃ နာရီ နှင့် ၁၉ မိနစ် ကျန်ရှိ
Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု
၀၈:၅၂၊ ၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၃ Guardian institute (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
ကြော်ငြာရန်အလိုငှာ ဝီကီပီးဒီးယားကို အသုံးချမှု
၁၅:၄၁၊ ၁၃ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၃ Jeazy 99 (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
စွယ်စုံကျမ်း၌ ပါဝင်ရေးသားရန် မဟုတ်မှာ သေချာသည်
၁၂:၂၇၊ ၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၂ 184.22.120.125 (ဆွေးနွေး) ၁၂:၂၇၊ ၈ ဇွန် ၂၀၂၃
၇၆ ရက် နှင့် ၂၁ နာရီ ကျန်ရှိ
Styyx (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
Blanking
၁၄:၀၅၊ ၂၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၂ ဟထအ (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
ရေရှည် အလွဲသုံးစားလုပ်မှု
၁၈:၄၃၊ ၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၂ JOB'S MYANMAR (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု
၁၈:၂၀၊ ၂၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၂ 202.165.0.0/16 (ဆွေးနွေး) ၁၈:၂၀၊ ၂၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၃
၂၁၃ ရက်, ၂ နာရီ နှင့် ၅၄ မိနစ် ကျန်ရှိ
Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 
၁၆:၀၆၊ ၂၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၂ 27.125.0.0/16 (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 
၀၈:၂၀၊ ၂၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၂ 27.125.241.36 (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 
၁၇:၅၈၊ ၂၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၂ 27.125.241.132 (ဆွေးနွေး) ၁၇:၅၈၊ ၂၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၃
၂၁၂ ရက်, ၂ နာရီ နှင့် ၃၁ မိနစ် ကျန်ရှိ
Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 
၁၀:၄၉၊ ၂၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၂ 2400:ac40:a4f:be1f::1 (ဆွေးနွေး) ၁၀:၄၉၊ ၂၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၃
၂၁၁ ရက်, ၁၉ နာရီ နှင့် ၂၂ မိနစ် ကျန်ရှိ
Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 
၀၄:၁၇၊ ၂၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၂ 27.125.241.180 (ဆွေးနွေး) ၀၄:၁၇၊ ၂၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၃
၂၁၁ ရက်, ၁၂ နာရီ နှင့် ၅၀ မိနစ် ကျန်ရှိ
Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 
၀၇:၄၁၊ ၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၂ 103.217.156.211 (ဆွေးနွေး) ၀၇:၄၁၊ ၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၃
၂၀၈ ရက်, ၁၆ နာရီ နှင့် ၁၄ မိနစ် ကျန်ရှိ
Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
 
၀၅:၀၂၊ ၁၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၂ 27.125.242.226 (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
 
၀၁:၄၆၊ ၁၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၂ 27.125.242.35 (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
 
၁၄:၁၀၊ ၁၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၂ 27.125.242.83 (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 
၀၈:၃၂၊ ၁၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၂ Ning Wai Phyo Oo (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု
၀၈:၃၀၊ ၁၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၂ Ning Min Thu (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု
၀၈:၀၄၊ ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၂ 144.178.230.190 (ဆွေးနွေး) ၀၈:၀၄၊ ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၃
၁၉၄ ရက်, ၁၆ နာရီ နှင့် ၃၈ မိနစ် ကျန်ရှိ
Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 
၁၄:၀၇၊ ၂၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၂ 영국어 (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) ၁၄:၀၇၊ ၂၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၃
၁၈၄ ရက်, ၂၂ နာရီ နှင့် ၄၀ မိနစ် ကျန်ရှိ
Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
အကြောင်းပြချက် ခိုင်လုံမှုမရှိဘဲ စာမျက်နှာများအား ရွေ့ပြောင်းမှု
၁၀:၅၇၊ ၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၂ Rohit Kalaw Trekking (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အသုံးပြုသူအမည်
၁၂:၂၂၊ ၁၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၂ Hoke Kim (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) ၁၂:၂၂၊ ၁၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၃
၁၇၃ ရက်, ၂၀ နာရီ နှင့် ၅၅ မိနစ် ကျန်ရှိ
Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
အကြောင်းပြချက် ခိုင်လုံမှုမရှိဘဲ စာမျက်နှာများအား ရွေ့ပြောင်းမှု
၁၆:၀၅၊ ၁၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၂ Grafie James (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) ၁၆:၀၅၊ ၁၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၃
၁၇၃ ရက် နှင့် ၃၉ မိနစ် ကျန်ရှိ
Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
အကြောင်းပြချက် ခိုင်လုံမှုမရှိဘဲ စာမျက်နှာများအား ရွေ့ပြောင်းမှု
၁၆:၀၀၊ ၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၂ ငါလက်ဝါးကပ်တိုင်ရှိသည်။ (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Praxidicae (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
Spambot
၀၃:၃၃၊ ၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၂ 103.171.212.235 (ဆွေးနွေး) ၀၃:၃၃၊ ၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၃
၁၆၆ ရက်, ၁၂ နာရီ နှင့် ၆ မိနစ် ကျန်ရှိ
Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 
၁၅:၃၉၊ ၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၂ Chan Sung-Min (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) ၁၅:၃၉၊ ၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၃
၁၆၄ ရက် နှင့် ၁၃ မိနစ် ကျန်ရှိ
Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
အကြောင်းပြချက် ခိုင်လုံမှုမရှိဘဲ စာမျက်နှာများအား ရွေ့ပြောင်းမှု
၀၄:၅၇၊ ၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၂ မင်းမေလိုးလား (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အသုံးပြုသူအမည်
၀၁:၂၅၊ ၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၂ မင်းမေငါလိုးလား (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အသုံးပြုသူအမည်
၀၅:၂၃၊ ၂၁ ဩဂုတ် ၂၀၂၂ WorldWiki22 (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ WikiBayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
Cross-wiki vandalism (global sysop action)
၀၀:၀၇၊ ၂၁ ဩဂုတ် ၂၀၂၂ Wikiwand2022 (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Praxidicae (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
Spambot
၀၄:၄၃၊ ၂၅ ဇွန် ၂၀၂၂ Min aung hlaing'father (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အသုံးပြုသူအမည်
၀၇:၅၃၊ ၉ ဇွန် ၂၀၂၂ Lee lar 123 (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အလိုအလျောက်ပိတ်ပင်ခြင်းကို ပိတ်ထားရန်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အသုံးပြုသူအမည်: sorry, if you want to make constructive edits, please change your username first.
၁၉:၂၃၊ ၂၄ ဧပြီ ၂၀၂၂ 103.217.156.191 (ဆွေးနွေး) ၁၉:၂၃၊ ၂၄ ဧပြီ ၂၀၂၃
၃၂ ရက်, ၃ နာရီ နှင့် ၅၆ မိနစ် ကျန်ရှိ
Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု
၀၇:၂၆၊ ၂၁ ဧပြီ ၂၀၂၂ 103.217.156.167 (ဆွေးနွေး) ၀၇:၂၆၊ ၂၁ ဧပြီ ၂၀၂၃
၂၈ ရက်, ၁၅ နာရီ နှင့် ၅၉ မိနစ် ကျန်ရှိ
Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု
၁၁:၀၂၊ ၁၉ ဧပြီ ၂၀၂၂ 103.135.217.170 (ဆွေးနွေး) ၁၁:၀၂၊ ၁၉ ဧပြီ ၂၀၂၃
၂၆ ရက်, ၁၉ နာရီ နှင့် ၃၅ မိနစ် ကျန်ရှိ
Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု
၀၇:၂၈၊ ၁၅ ဧပြီ ၂၀၂၂ Lee NlD (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အသုံးပြုသူအမည်
၁၆:၂၀၊ ၉ ဧပြီ ၂၀၂၂ ဂွေးစိ (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အသုံးပြုသူအမည်
၁၇:၅၀၊ ၁၉ မတ် ၂၀၂၂ Alex aun shwe (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု
၁၀:၂၀၊ ၁၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂ 202.165.87.127 (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
မခိုင်လုံသောအကြောင်းအရာကို ထပ်တလဲလဲ ထည့်သွင်းမှု
၀၉:၂၅၊ ၂၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ 103.94.147.21 (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု
၀၂:၃၀၊ ၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ 202.165.87.21 (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အမည်မသိများသာ
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု
၁၇:၁၁၊ ၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ 206.41.89.226 (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု
၀၆:၀၈၊ ၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ 37.111.0.88 (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု
၀၁:၄၈၊ ၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ 2400:ac40:60b:330c:fd84:9d25:faf5:b59b (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အမည်မသိများသာ
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 
၀၂:၁၄၊ ၁၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ 2400:ac40:b10:8c6c:2d73:5a94:f9e1:8536 (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အမည်မသိများသာ
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု
ပထမဆုံး စာမျက်နှာပြီးခဲ့သော စာမျက်နှာနောက်စာမျက်နှာနောက်ဆုံးစာမျက်နှာ