"တရားရုံး" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

အရွယ်အစားများ ပြောင်းလဲမှု မရှိ ,  ပြီးခဲ့သည့် ၂ နှစ်
အရေးမကြီး
ဘော့ - စာသားများကို အလိုအလျောက် အစားထိုးခြင်း (-စီစစ် +စိစစ်)
အရေးမကြီး (ဘော့ - စာသားများကို အလိုအလျောက် အစားထိုးခြင်း (-သဏ္ဍာန် +သဏ္ဌာန်))
အရေးမကြီး (ဘော့ - စာသားများကို အလိုအလျောက် အစားထိုးခြင်း (-စီစစ် +စိစစ်))
ထားသည်။ အထူးရာဇဝတ်ရုံးတွင် အနည်းဆုံး နာယကတစ်ဦး
နှင့် အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦး ပါဝင်သည်။ ထိုရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို
စီစစ်ဆုံးဖြတ်ရန်စိစစ်ဆုံးဖြတ်ရန် ပုဂ္ဂိုလ်လေးဦးပါဝင်သော အတည်ပြုအဖွဲ့ကို
လည်း ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အထူးရာဇဝတ်ရုံးမှ စစ်ဆေးကြားနာ
စီရင်၍ အတည်ပြုပြီးဖြစ်သော အမှုများကိုလည်း နည်းဥပဒေ
၄၁၈၁၄

တည်းဖြတ်မှုများ