လုပ်ဆောင်ချက်များပြင်ဆင်

ဆောင်ရွက်ချက် ကုဒ် ရင်းမြစ် ဆောင်ရွက်မှု
စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံပြင်ဆင်ခြင်း replace.py (ပြင်ဆင်သည့် စာလုံးများစာရင်း) Pywikibot frame Manually
Sandbox ရှင်းလင်းခြင်း clean_sandbox.py Pywikibot frame ၁၂ နာရီ တစ်ကြိမ်
တည်းဖြတ်မှု ၈၀၀ အောက်ရှိ အသုံးပြုသူများ၏
လက်မှတ်မထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်များကို လက်မှတ်ထိုးပေးခြင်း
signbot.py zhuyifei1999 ပြန်လည်ပြင်ဆင်နေဆဲ
converting bare external links in references into named external links reflinks.py Pywikibot frame
ကိုးကားအပိုင်းနှင့် {{reflist}} ထည့်သွင်းခြင်း noreferences.py Pywikibot frame Manually