ကြီးမားသော မစ်ဂျစ်လန်နစ် တိမ်တိုက် - အခြားဘာသာစကားများ