ဘယ်လ်ဂျီယမ် အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်း - အခြားဘာသာစကားများ