အယ်လီဇဘက် ပထမ (အင်္ဂလန်ဘုရင်မ) - အခြားဘာသာစကားများ

အယ်လီဇဘက် ပထမ (အင်္ဂလန်ဘုရင်မ) ကို ဘာသာစကားများ ၁၃၅ တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။

အယ်လီဇဘက် ပထမ (အင်္ဂလန်ဘုရင်မ) သို့ ပြန်သွားရန်။

ဘာသာစကားများ