အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ၁၉၅၆

မြန်မာ့အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ၁၉၅၆

← ၁၉၅၁-၁၉၅၂ ၂၇ ဧပြီ ၁၉၅၆ ၁၉၆၀ →

To fill 202 out of 250 seats in the Burmese Chamber of Deputies

ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ဝန်ကြီးချုပ်

ဦးနု
ဖဆပလ

ဝန်ကြီးချုပ်-ရွေးချယ်ခံရသူ

ဦးဗဆွေ
ဖဆပလ