အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ၁၉၅၆

မြန်မာ့အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ၁၉၅၆
မြန်မာနိုင်ငံ
၁၉၅၁-၁၉၅၂ ←
၂၇ ဧပြီ ၁၉၅၆ → ၁၉၆၀
To fill 202 out of 250 seats in the Burmese Chamber of Deputies

ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ဝန်ကြီးချုပ်

ဦးနု
ဖဆပလ

ဝန်ကြီးချုပ်-ရွေးချယ်ခံရသူ

ဦးဗဆွေ
ဖဆပလ