အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကွန်ဂရက်

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကွန်ဂရက် (သို့) အမေရိကန် ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်သည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဖက်ဒရယ်အစိုးရ၏ လွှတ်တော် ၂ ရပ်ပါ ဥပဒေပြုဌာန ဖြစ်သည်။ ကွန်ဂရက် လွှတ်တော်တွင် ဆီးနိတ်လွှတ်တော် နှင့် အောက်လွှတ်တော်တို့ ပါဝင်ပြီး ဝါရှင်တန် ဒီစီ ကာပီတယ်လ် အဆောက်အဦတွင် အစည်းအဝေး ခေါ်ယူသည်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကွန်ဂရက်
United States Congress
111th United States Congress
Coat of arms or logo
အမျိုးအစား
အမျိုးအစား
Bicameral
လွှတ်တော်များဆီးနိတ်လွှတ်တော်
အောက်လွှတ်တော်
ခေါင်းဆောင်များ
ဆီးနိတ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ
Joe Biden (D)
January 21, 2009 ကတည်းက
ဆီးနိတ်လွှတ်တော် ဒုတိယ အကြီးအကဲ
Daniel Inouye (D)
June 26, 2010 ကတည်းက
Nancy Pelosi (D)
January 3, 2007 ကတည်းက
ဖွဲ့စည်းပုံ
အမတ်ဦးရေ535
100 ဆီးနိတ်အမတ်
435 အောက်လွှတ်တော်အမတ်
5 Delegates
1 Resident Commissioner
အောက်လွှတ်တော် နိုင်ငံရေး အုပ်စုများ
  ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
     ရီဘတ်ပလေကန်ပါတီ
ဆီးနိတ်လွှတ်တော် နိုင်ငံရေး အုပ်စုများ
  ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
     တသီးပုဂ္ဂလ
     ဒီမိုကရက် တသီးပုဂ္ဂလ
     ရီဘတ်ပလေကန်ပါတီ
ရွေးကောက်ပွဲများ
အောက်လွှတ်တော် နောက်ဆုံး ရွေးကောက်ပွဲ
November 2, 2010
ဆီးနိတ်လွှတ်တော် နောက်ဆုံး ရွေးကောက်ပွဲ
November 2, 2010
ဆွေးနွေးရာနေရာ
United States Capitol
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်
House of Representatives Website
Senate Website

အထက်နှင့်အောက် လွှတ်တော်နှစ်ရပ်လုံးအတွက် အမတ်များအား လူထုမှ တိုက်ရိုက် ရွေးကောက် တင်မြောက်သည်။ အောက်လွှတ်တော် အမတ် ၄၃၅ ဦးသည် မဲဆန္ဒနယ်မြေ တစ်ခုချင်းစီကို ကိုယ်စားပြုပြီး ၎င်းတို့၏ အမတ်သက်တမ်းမှာ ၂ နှစ်ဖြစ်သည်။ အောက်လွှတ်တော် အမတ်နေရာများကို ပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူဦးရေအလိုက် ခွဲဝေသည်။ ပြည်နယ်တစ်ခုစီမှ ဆီးနိတ်အမှတ် ၂ ဦးရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် ပြည်နယ် ၅၀ ရှိသောကြောင့် ဆီးနိတ်အမတ် ၁၀၀ ရှိကာ ၎င်းတို့၏ ရာထူးသက်တမ်းမှာ ၆ နှစ်ဖြစ်သည်။