အလင်းစက္ကန့်ဆိုသည်မှာ နက္ခတ္တဗေဒဆက်သွယ်ရေးနှင့် နှိုင်းရ ရူပဗေဒတို့တွင် အသုံးဝင်သည့် အလျား၏ ယူနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အလင်းသည် အာကာသ၌ တစ်စက္ကန့်အတွင်း ရွေ့လျားသည့် အကွာအဝေးဖြစ်ပြီး ၂၉၉,၇၉၂,၄၅၈ မီတာ (၉၈၃,၅၇၁,၀၅၆ ပေ) နှင့် ညီမျှသည်ဟု သတ်မှတ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် အလင်းမိနစ်၊ အလင်းနာရီ၊ အလင်းနေ့ရက် စသည်ဖြင့် သိပ္ပံနယ်ပယ်တွင် တခါတရံ အသုံးပြုကြသည်။ ပို၍အသုံးကျယ်သော အလင်းနှစ်သည် ၃၁၅၅၇၆၀၀ အလင်းစက္ကန့်နှင့် ညီမျှသည်။[၁]

အလင်းစက္ကန့်
ယူနစ်၏အလျား
ယူနစ် ဖလှယ်မှုများ
1 အလင်းစက္ကန့် in ...... ညီမျှသည်မှာ ...
   SI units   299792458 m
   astronomical units   ၀.၀၀၂၀၀၄၀ astronomical unit
 ၃.၁၆၈၈×၁၀−၈ အလင်းနှစ်
 ၉.၇၁၅၆×၁၀−၉ parsec
   imperial/US units   ၁၈၆၂၈၂ မိုင်

ကိုးကားပြင်ဆင်