ဇေယျတု သဗၺမဂၤလံပြင်ဆင်

အနက်ပြင်ဆင်

ဇေယျတု = အောင်မြင်ကြောင်း မင်္ဂလာစကား (မင်္ဂလာရှိစေရန် ပထမဆုံး ဆိုသည့်စကား၊ အောင်စေသတည်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်)။ ပထမဆုံး ဆိုသည့်စကား၊ အောင်စေသတည်းဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။
သဗ္ဗ = အလုံးစုံ။ အကုန်။
မင်္ဂလံ = မင်္ဂလာ။ အလိုပြည့်ခြင်း။ အောင်မြင်ခြင်း။ ကြီးပွားခြင်း။ ပြည့်စုံခြင်း။

သီချင်းပြင်ဆင်

  • ဘေးဘယာတွေ ဝေးပါစေ.. သပြေနု ငွေခရု ဇေယျတု ပြုတယ်လေ..