အသုံးပြုသူ၏ ဘေဘယ်ပေါ်မှ သတင်းအချက်အလက်
my-0 ဤ အသုံးပြုသူသည် မြန်မာဘာသာတွင် ဗဟုသုတအဆင့် မရှိသလောက် ရှိသည် (သို့ အခက်အခဲတစ်စုံတရာရှိသော်လည်း နားလည်နိုင်သည်)။
no-N Denne brukeren behersker norsk (bokmål)morsmålsnivå.
en-3 This user has advanced knowledge of English.
ဘာသာစကားအလိုက် အသုံးပြုသူများ

Hello, I am Magne Flåten, user:Magnefl from Norway.

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၀