ပင်မမီနူးကို ဖွင့်ရန်

Manubot

၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၀ အချိန်တွင် ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်

Bot operated by User:Manumg. Home wiki is Malayalam Wikipedia.

Used for updating interwiki links using pywikipedia/interwiki.py.