• မြန်မာပြည် ဇာတိ၊ လက်ရှိ အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်လျက်ရှိသည်။
  • ကွန်ပျုတာ ပညာရှင် အဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုလျက်ရှိပြီး၊ အားလပ်ချိန်များတွင် စိတ်ဝင်စားဖွယ် အင်္ဂလိပ်စာတမ်းများကို မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုသည်။
  • အိမ်ထောင်ဦးစီး ဖခင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး စာဖတ်ဝါသနာပါသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။