ကိုယ်မြို့ ၊ကိုယ်ရွာ၊ ကိုယ်ဒေသ အကြောင်း ကိုယ်တတ်စွမ်းနိုင်သလောက် ကူညီရေးသားနေသူ။

မွေးရပ်ဇာတိ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့
လက်ရှိနေထိုင်ရာ ရန်ကုန်မြို့
အလုပ်အကိုင် Software Developer