အမည် = သက်ဦး

မွေးနေ့သက္ကရာဇ် = 1964

ဇာတိ = အောင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်

လက်ရှိနေရပ် = ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ

My Blog

my ဤအသုံးပြုသူ၏ မိခင်ဘာသာစကားမှာ မြန်မာစကား ဖြစ်သည်။

en ဤအသုံးပြုသူ၏ မိခင်ဘာသာမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ဖြစ်သည်။