အမှိုက်ပုံကြီး ♥♥♥♥

"အမှိုက်မပစ်ရ" ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်အောက်မှာ.... ပစ်လိုက်ကြတဲ့ အမှိုက်တွေ, နေ့စဉ်။

စိတ်အမှိုက်တွေကို မပစ်ဘဲ ရုပ်အမှိုက်တွေကို ပစ်..ပစ်နေကြတော့ ရန်ကုန်မြို့ကြီးဟာ... အမှိုက်ပုံကြီး ဖြစ်လို့။

ကမ္ဘာမြေကြီးဟာ... အမှိုက်ပုံကြီး ဖြစ်လို့။


ထွန်းနောင်(ဖောင်းပြင်) မေ ၂၂၊ ၂၀၁၇။