အမည် မောင်ဇွဲမာန်လင်း

မွေးနေ့။ 26.4.1999

နေရပ်လိပ်စာ ဂွေးကုန်းမြို့၊မြန်မာနိုင်ငံ