ကူညီပါ — 2404:160:8028:A893:1:0:DDD7:3041 (ဆွေးနွေး) ၏ လက်မှတ်မရေးထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်။ 02:04, 6 March 2020ဗမာ