အမှတ် (၁) အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၊ လှိုင်မြို့နယ် သို့မဟုတ် အ.ထ.က (၁) လှိုင် သည် ရန်ကုန်မြို့လှိုင်မြို့နယ်၊ ကမာရွတ်ဘူတာရုံလမ်းတွင် တည်ရှိသည်။

အထက ၁ လှိုင်