ဧပြီ

ဂျူလီယန်နှင့် ဂရီဂေါရီးယန်း ပြက္ခဒိန်၏ စတုတ္ထမြောက်လ
(ဧပြီလ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)

ဧပြီသည် Gregorian နှင့် Julian ပြက္ခဒိန်၏ စတုတ္ထလဖြစ်သည်။

ပွဲနေ့များပြင်ဆင်