၁ ဇန်နဝါရီ

ဂရီဂေါရီးယန်းပြက္ခဒိန်ဂှိ နှစ်တစ်နှစ်၏ ပထမဆုံးသော ရက်

ဇန်နဝါရီလ၊ (၁)ရက်နေ့ သည် ဂရီဂေါရီးယန်းပြက္ခဒိန်အရ တစ်နှစ်တာ၏ (၁)ရက်မြောက် နေ့ရက် ဖြစ်သည်။ ယင်းတစ်နှစ်တာ ကုန်ဆုံးရန် ရက်ပေါင်း (၃၆၄) ရက် (ရက်ထပ်နှစ်ဖြစ်လျှင် (၃၆၅) ရက်) ကျန်သေးသည်။

ဖြစ်စဉ်များပြင်ဆင်

မွေးဖွားသူများပြင်ဆင်

ကွယ်လွန်သူများပြင်ဆင်

အားလပ်ရက်များနှင့် အလေးအမြတ်နေ့များပြင်ဆင်

ပြင်ပလင့်ခ်များပြင်ဆင်