ငါး၊ လိပ်၊ ဖား၊ မိချောင်း စသော ရေသတ္တဝါများနှင့်ဆိုင်သော ဆောင်းပါးများ စုစည်းထားသည်။

ကဏ္ဍခွဲများ

ဤကဏ္ဍတွင် အောက်ပါ ကဏ္ဍခွဲသာ ရှိသည်။