ဘထွေး (ကာတွန်း)

(ကာတွန်းဦးဘထွေး မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)

ဘထွေး (ကာတွန်း) မြန်မာကာတွန်းဆရာကြီး ဦးဘထွေးကို (၁၉၂၁)ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားသည်။ အဖဦးလူဒင်၊ အမိ ဒေါ်ချစ်စုတို့၏ သား ဖြစ်သည်။ မန္တလေးဇာတိ ဖြစ်သည်။ (၁၉၅၅)ခုနှစ်တွင် ကာတွန်းများ စတင်ရေးဆွဲသည်။ (၁၉၅၈)ခုနှစ်တွင် ကြေးမုံသတင်းစာ၏ ပင်တိုင်လခစား ကာတွန်းဆရာအဖြစ် နိုင်ငံရေး စီးပွားရေးလူမှုရေး ကာတွန်းများကို ရေးဆွဲအောင်မြင်ထင်ရှားခဲ့သည်။ စာနယ်ဇင်းများတွင် ကိုယ်ပိုင်ဟန် လိုင်းသစ်ဖြင့် တီထွင် ဖန် တီးရေးဆွဲခဲ့သည်။ (၁၉၉၂)ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁၀)ရက်နေ့တွင် ကွယ်လွန်သည်။[၁]

  1. ကာတွန်းဝင်းအောင်၏ မြန်မာကာတွန်းပေါင်းချုပ်