ကိုရီးယား (သံတူကြောင်းကွဲ)

ကိုရီးယား သည် အရှေ့အာရှရှိ ဒေသတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုရီးယား ဆိုသည်မှာ အောက်ပါတို့အနက် တစ်ခုခုကို ရည်ညွှန်းနိုင်သည်။

တမ်းပလိတ်:Tocright

နေရာဒေသများပြင်ဆင်

သမိုင်းဝင်ပြင်ဆင်