ခြေမွေးမဲ့ရစ်နက်

ခြေမွေးမဲ့ရစ်နက်
Teeri.jpg
Female
သဘာဝထိန်းသိမ်းခြင်း အခြေအနေ
သိပ္ပံနည်းကျ အမျိုးအစားခွဲခြင်း
လောက:
မျိုးပေါင်းစု:
မျိုးပေါင်း:
မျိုးစဉ်:
မျိုးရင်း:
မျိုးစု:
မျိုးစိတ်:
L. tetrix
ဒွိနာမ
Lyrurus tetrix
(Linnaeus, 1758)
Synonyms

Tetrao tetrixL.

Lyrurus tetrix tetrix
Tetrao tetrix from ja.jpg

ကိုးကားပြင်ဆင်