တမ်းပလိတ်:Location map

Documentation icon တမ်းပလိတ်မှတ်တမ်းလက်စွဲ[ကြည့်ရှု] [တည်းဖြတ်] [ရာဇဝင်] [ရှင်းသန့်]
{{Location map
|location
|label   = label text
|label_size = map font size, per cent
|position  = left or right or top or bottom or none – 
        position of the label relative to the mark, defaults to right
|background = color, background color for the label, defaults to none 
|lon_dir=W  longitude: W=west, E=east (default)
|lat_dir=S  latitude: S=south, N=north (default)
|lat_deg  = latitude degrees
|lat_min  = latitude minutes
|lat_sec  = latitude seconds
|lon_deg  = longitude degrees
|lon_min  = longitude minutes
|lon_sec  = longitude seconds
|lat    = latitude (decimal format; enter negative numbers for southern latitude)
|long    = longitude (decimal format; enter negative numbers for western longitude)
|mark    = marker image file name, a red dot by default
|marksize  = marker size, default=8
|border   = border color or none
|caption  = map caption; for no caption enter "caption="; 
if the parameter is omitted then the caption will be "Marker text (location map name)" |float = left or right or center or none |width = map width |AlternativeMap = Alternative map file name (changes background map, border coordinates
are determined based on the map name); this is only recommended for use in templates }}

Parameter location refers to {Template:Location map location} containing the name and coordinates of a map.

Location map သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တွင် တည်ရှိသည်
Location map
Location of Yellowstone in the northwestern United States
Decimal degrees Degrees, minutes, seconds
{{Location map
| {{{1}}}
| width   = 
| float   = 
| border   = 
| caption  = 
| alt    = 
| relief   = 
| AlternativeMap = 
| overlay_image = 
| label   = 
| label_size = 
| position  = 
| background = 
| mark    = 
| marksize  = 
| link    = 
| lat_deg  = 
| lon_deg  = 
}}
{{Location map
| {{{1}}}
| width   = 
| float   = 
| border   = 
| caption  = 
| alt    = 
| relief   = 
| AlternativeMap = 
| overlay_image = 
| label   = 
| label_size = 
| position  = 
| background = 
| mark    = 
| marksize  = 
| link    = 
| lat_deg  = 
| lat_min  = 
| lat_sec  = 
| lat_dir  = 
| lon_deg  = 
| lon_min  = 
| lon_sec  = 
| lon_dir  = 
}}


အသုံးပြု နိုင်သောမြေပုံပုံစံများ

ပြင်ဆင်ရန်

List of templates Template:Location map location (without "Template:" prefix here):

 1. Find an appropriate blank map in equirectangular projection.
 2. Create a template named Template:Location map location (copy the content of any other map template into it and enter appropriate values).

ရေးသားလိုသောမြို့တွင်အောက်ပါ code များကိုသင့်လျော်ရာကိုပြုပြင်၍ စာမျက်နှာတွင်ထည့်သွင်းပေးခြင်းဖြင့် မြေပုံပေါ်တွင် မြို့၏ တည်နေရာကိုဖေါ်ပြနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ code သည်မန္တလေး၏ တည်နေရာ ကိုဖေါ် ပြသော code ဖြစ်ပါသည်

{{location map
|Myanmar
|lat_deg=21
|lat_min=58
|lat_sec=48
|lon_deg=96
|lon_min=04
|lon_sec=48
|caption=မန္တလေးမြို့}}
Location map သည် မြန်မာနိုင်ငံ တွင် တည်ရှိသည်
Location map
မန္တလေးမြို့