အမှတ်ချအိမ် (ကိုဩဒီးနိတ်အိမ်) တခုခု၏ မူလအမှတ် (သို့) ပေတံသုည အမှတ် (သို့) တာရင်းအမှတ် (origin) ဆိုသည်မှာ ချအမှတ်(တည်နေရာပြ ကိန်းစု) က သုညများနှင့်ချည်း ဖြစ်နေသော အမှတ်(တည်နေရာ) ဖြစ်သည်။ တိုင်းကြောင်း၂ခု ပါသော အမှတ်ချအိမ်၏ တာရင်းအမှတ်မှာ ၊ တိုင်းကြောင်း၃ခု ပါသော အမှတ်ချအိမ်၏ တာရင်းအမှတ်မှာ ဖြစ်ပေမည်။
ဝိုင်းလှည့် အမှတ်ချအိမ်တာရင်းအမှတ် ကို တိုင်မအမှတ် (pole) ဟုလည်း တစ်ခါတရံ ခေါ်တတ်ကြသေး၏။