ပရိက္ခရာပြင်ဆင်

ပရိက္ခရာ ဆိုသည်မှာ ရဟန်းတို့၏ အသုံးအဆောင်ကို ခေါ်သည်။ ရဟန်းတော်များ၏ ပရိက္ခရာမှာ ၈-ပါးရှိ၏။

ပရိက္ခရာ ၈-ပါးပြင်ဆင်

၁။ ပတ္တ= သပိတ်
၂။ သင်းပိုင်= အောက်ပိုင်းဝတ် သင်္ကန်း
၃။ ဧကသီ= အပေါ်ပိုင်းဝတ် သင်္ကန်း
၄။ ဒုကုတ်= ၂-ထပ် သင်္ကန်းကြီး
၅။ ကာယ ဗန္ဓန= ခါးပန်းကြိုး
၆။ ဝါသိက= ခေါင်ရိတ်ဓား
၇။ သူစိ= အပ် အပ်ချီ
၈။ ပရိသာဝန= ရေစစ်

လင်္ကာပြင်ဆင်

သင်္ကန်းသုံးရပ်၊ သပိတ်၊ အပ်
ပဲခွပ်၊ ရေစစ်၊ ခါးပန်းတစ်။

  • သင်္ကန်းသုံးရပ် ဆိုသည်မှာ ဧကသီ၊ သင်းပိုင်နှင့် ဒုကုဋ်လို့ခေါ်သော နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီး။

(ဆရာတော် ဦးကောသလ္လ၏ တရားတစ်ပုဒ်ကနေ ထုတ်နုတ်ထားပါသည်။)

သင်္ကန်း (၉) မျိုးပြင်ဆင်

၁. သင်းပိုင် (ခါးဝတ်ရုံ)
၂. ဧကသီ (ကိုယ်ရုံ)
၃. ဒုကုဋ် (နှစ်ထပ် သင်္ကန်း)
၄. အိပ်ရာခင်း သင်္ကန်း
၅. မျက်နှာသုတ်ပုဝါ သင်္ကန်း
၆. ပရိက္ခရာစောဠ သင်္ကန်း (လက်သုတ်၊ ရေစစ်ပုဝါ)
၇. နိသီဒိုင် (နေကထိုင်၊ အခင်း)
၈. မိုးရေခံ သင်္ကန်း (မိုးရေချိုးသောအခါ ဝတ်ရသော သင်္ကန်း)
၉. အမာလွှမ်း သင်္ကန်း (အနာပေါက်သည့် အခါ အတွင်းခံ သင်္ကန်း)
ဤသင်္ကန်း (၉) မျိုးတွင် သင်းပိုင်နှင့် ဧကသီ ကို ဒွိစုံ ဟုခေါ်သည်။
သင်းပိုင်၊ ဧကသီ၊ ဒုကုဋ် ဤသုံးမျိုးကို တိစိဝရိတ် (သင်္ကန်း ၃ ထည်) ဟုခေါ်သည်။

အခြားပရိက္ခရာများပြင်ဆင်

၁။ ထီး
၂။ ဖိနပ်
၃။ ယပ်တောင်
၄။ နေကထိုင်
၅။ ခြုံထည်
၆။ ဆွမ်းဗူး
၇။ ကိုယ်ပတ်

ယပ်တောင်၊ ထီး၊ ဖိနပ်တို့မှာ
ပရိက္ခရာ (၈) ပါးတွင်မပါဝင်ပါ။ အပူဒဏ်၊ အအေးဒဏ် စသော ရာသီဥတုနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက်သုံးရသော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများဖြစ်ပါသည်။