ပုံအက္ခရာစနစ်ဟူသည် တစ်စုံတစ်ခုသော အရာ၏ အဓိပ္ပာယ်များကို ပုံအက္ခရာများဖြင့် ဖော်ပြသော စာရေးနည်းစနစ်ဖြစ်သည်။ ဟန်ဇိဟု ခေါ်သည့် တရုတ်စာခန်ဂျိဟု ‌‌ခေါ်သော ဂျပန်စာဟန်ဂျာဟု ခေါ်‌‌သော ရှေးဟောင်းကိုရီးယားစာဟန်တုဟု ခေါ်သည့် ဗီယက်နမ်စာများသည် ‌ယေဘူယျ လူသိအများဆုံးဖြစ်သော ပုံအက္ခရာစနစ် စာရေးနည်းများ ဖြစ်ကြသည်။

အီဂျစ်ဘာသာမှ ပုံအက္ခရာများ