ပဲ သည် Fabaceae နွယ်ဝင် အပင်ကြီးမျိုး (Leguminosae ဟုလည်း ခေါ်သည်) ၏ အစေ့ ဖြစ်သည်။ လူနှင့် တိရစ္ဆာန်တို့အတွက် အစာအဖြစ် အသုံးပြုလေ့ ရှိသည်။

Various types of beans

အမျိုးအစားများ ပြင်ဆင်ရန်