မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာအဆောက်အဦများစာရင်း

ဤစာရင်းသည် ဝီကီပီးဒီးယားတွင် ရေးသားထားသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကျောင်းများ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ စေတီများနှင့် ဘုရားများ၏ ဆောင်းပါးများစာရင်း ဖြစ်သည်။ တည်ရှိသည့် နေရာဒေသအလိုက် စုစည်းထားသည်။

ပဲခူးပြင်ဆင်

ကဝမြို့ပြင်ဆင်

ပဲခူးမြို့ပြင်ဆင်

ပြည်မြို့ပြင်ဆင်

ကိုးကားပြင်ဆင်