မြောက်ပြင်သည် သည် မြန်မာနိုင်ငံ ပုဂံခေတ်ကာလက တော်ဝင်အသုံးအနှုန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး "မြောက်နန်းမတော်မိဖုရား" ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ မိဖုရားများသည် ထိုခေတ်ကာလတွင် အခြားသော ဘွဲ့နာမည် သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အမည် မှတ်တမ်းရှိမနေသော မြောက်ပြင်သည် များ ဖြစ်ကြသည်။