လေကြောင်းအတတ်သင်လေတပ်စခန်း

လေကြောင်းအတတ်သင်လေတပ်စခန်းသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိတ္ထီလာမြို့တွင် တည်ရှိသည်။ လေ့ကျင့်ရေးလေယာဉ်ကွင်းအဖြစ် ရှမ်းတဲလေတပ်စခန်းကို အသုံးပြုသည်။