ဝီကီပီးဒီးယား:ဗျူရိုကရက်များ

ဗျူရိုကရက်များ (Bureaucrats) သည် ဝီကီပီးဒီးယား အသုံးပြုသူများဖြစ်ပြီး စီမံခန့်ခွဲသူများကဲ့သို့ပင် ဖြစ်ကာ အောက်ပါ လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။


မှတ်စုများပြင်ဆင်

  1. The bureaucrat privilege may be removed by Steward request in certain situations (including if an account appears to be compromised).