အသုံးပြုသူ၏ အခွင့်အရေးများ မှတ်တမ်း

ဤသည်မှာ အသုံးပြုသူအခွင့်အရေးများ၏ ပြောင်းလဲမှုများမှတ်တမ်းဖြစ်သည်။

မှတ်​တမ်း​များ​
  • ၁၇:၂၉၊ ၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ InternetArchiveBot အတွက် အုပ်စုအဖွဲ့ဝင် (ဘာမှမရှိ) မှ ဘော့ သို့ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က ပြောင်းလဲခဲ့သည် (per request at WP:B/RFA)
  • ၀၅:၂၉၊ ၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ Ninjastrikers အတွက် အုပ်စုအဖွဲ့ဝင် ဗျူရိုကရက် နှင့် စီမံခန့်ခွဲသူ မှ interface administrator (ယာယီ၊ ၀၅:၂၉၊ ၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ အထိ), ဗျူရိုကရက် နှင့် စီမံခန့်ခွဲသူ သို့ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က ပြောင်းလဲခဲ့သည် (Temporary)