ပိတ်ပင်တားဆီးမှု မှတ်တမ်း

ဤသည်မှာ အသုံးပြုသူအား ပိတ်ပင်ခြင်းနှင့် ပိတ်ပင်မှုဖယ်ရှားခြင်း ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဖြစ်သည်။ အလိုအလျောက် ပိတ်ပင်ထားသည့် အိုင်ပီလိပ်စာများအား မထည့်သွင်းထားပါ။ လက်ရှိ တားမြစ်မှုများနှင့် ပိတ်ပင်မှုများ စာရင်းအတွက် ပိတ်ပင်စာရင်းကို ကြည့်ပါ။

မှတ်​တမ်း​များ​
 • ၀၅:၅၅၊ ၁၃ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က ကောင်းထက်ပိုင် ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၂ နာရီ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (အဓိပ္ပာယ်မရှိသော စာမျက်နှာများကို ဖန်တီးခြင်း)
 • ၁၈:၅၄၊ ၁၂ ဇွန် ၂၀၂၀ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Luminous bright ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ ပတ် (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
 • ၁၇:၃၁၊ ၅ ဧပြီ ၂၀၂၀ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က YaThaWinTha ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ ပတ် (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အလိုအလျောက်ပိတ်ပင်ခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (မခိုင်လုံသောအကြောင်းအရာကို ထပ်တလဲလဲ ထည့်သွင်းမှု)
 • ၁၂:၄၁၊ ၂၇ မေ ၂၀၁၉ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က လဥ ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အလိုအလျောက်ပိတ်ပင်ခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အသုံးပြုသူအမည်)
 • ၁၃:၁၈၊ ၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 103.94.69.5 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၃ ရက် (အမည်မသိ အသုံးပြုသူများသာ, အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (အဓိပ္ပာယ်မရှိသော စာမျက်နှာများကို ဖန်တီးခြင်း)
 • ၁၇:၁၁၊ ၃၀ မေ ၂၀၁၈ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 45.112.176.67 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၃ ရက် (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
 • ၀၇:၁၉၊ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၆ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 190.20.32.245 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ ပတ် (အမည်မသိ အသုံးပြုသူများသာ, အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (Removing content from pages)
 • ၀၅:၀၁၊ ၁၈ ဩဂုတ် ၂၀၁၄ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 203.104.11.24 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ ပတ် (အမည်မသိ အသုံးပြုသူများသာ, အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (Inserting nonsense/gibberish into pages)
 • ၁၇:၅၄၊ ၁၈ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 94.182.21.235 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၃ လ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (Removing content from pages)
 • ၁၂:၂၃၊ ၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Alberto6325 ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (Spamming links to external sites)
 • ၀၀:၃၅၊ ၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Linka1995 ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်
 • ၀၁:၃၉၊ ၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Podorognik2025 ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (Spamming links to external sites)
 • ၀၂:၁၂၊ ၂၉ ဇွန် ၂၀၁၂ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Dizaden2034 ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (Spamming links to external sites)
 • ၀၂:၂၃၊ ၂၅ ဇွန် ၂၀၁၂ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Linka1995 ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ ပတ် (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (Spamming links to external sites)
 • ၁၆:၂၈၊ ၂၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၁ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 199.235.177.147 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ ရက် (အမည်မသိ အသုံးပြုသူများသာ, အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (Removing content from pages)
 • ၁၅:၁၇၊ ၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၁ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 78.0.145.100 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ ရက် (အမည်မသိ အသုံးပြုသူများသာ, အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (Inserting nonsense/gibberish into pages)
 • ၁၄:၃၆၊ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 180.183.57.104 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ ပတ် (အမည်မသိ အသုံးပြုသူများသာ, အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (Inserting nonsense/gibberish into pages)
 • ၁၈:၃၉၊ ၂၉ ဇွန် ၂၀၁၁ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 203.81.165.109 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ ပတ် (အမည်မသိ အသုံးပြုသူများသာ, အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (Inserting nonsense/gibberish into pages)
 • ၁၆:၁၄၊ ၁၃ ဧပြီ ၂၀၁၁ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 109.240.175.218 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၂ နာရီ (အမည်မသိ အသုံးပြုသူများသာ, အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (Inserting nonsense/gibberish into pages)
 • ၁၁:၃၄၊ ၆ ဧပြီ ၂၀၁၁ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 92.206.119.95 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ ပတ် (အမည်မသိ အသုံးပြုသူများသာ, အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (Inserting nonsense/gibberish into pages)
 • ၁၅:၂၆၊ ၅ ဧပြီ ၂၀၁၁ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 153.110.182.3 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ ပတ် (အမည်မသိ အသုံးပြုသူများသာ, အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (Inserting nonsense/gibberish into pages)
 • ၁၆:၃၁၊ ၁၄ မတ် ၂၀၁၁ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 84.250.87.127 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ ပတ် (အမည်မသိ အသုံးပြုသူများသာ, အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (Inserting nonsense/gibberish into pages)
 • ၂၀:၀၄၊ ၂၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၁ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 168.8.172.2 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၃ ရက် (အမည်မသိ အသုံးပြုသူများသာ, အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (Inserting nonsense/gibberish into pages)
 • ၀၇:၃၄၊ ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၀ Zawthet ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 194.215.187.21 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ ရက် (အမည်မသိ အသုံးပြုသူများသာ, အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (Inserting nonsense/gibberish into pages)