အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဝန်ကြီးဌာနများတွင် အမျိုးသားစီမံကိန်း၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာနထားရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ် သမ္မတ ဦးထင်ကျော် လက်ထက်တွင် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းကာ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

Ministry of National Planning and Economic Development
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအစိုးရအဖွဲ့အစည်း
အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရအဖွဲ့အစည်း အကျဉ်းချုပ်
အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစားဝန်ကြီးဌာန
ဌာနချုပ်နေပြည်တော်
ဌာနခွဲများဗဟိုစက်ပစ္စည်း စာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
ဝက်ဘ်ဆိုက်mnped.gov.mm

နိုင်ငံတော် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အထောက်အကူပြုသည့် အမျိုးသားစီမံကိန်းကို အထက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့များ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပြီး အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သွားရန်ရည်ရွယ်၍ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ယခင်အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာန၏ လက်အောက်တွင် ဦးစီးဌာနများ ထပ်မံခွဲထားသည်။

 1. ဗဟိုစက်ပစ္စည်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန
 2. ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
 3. စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေး ဦးစီးဌာန
 4. စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန
 5. နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
 6. ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန
 7. အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန တို့ဖြစ်သည်။

သမိုင်းနောက်ခံ ပြင်ဆင်ရန်

လွတ်လပ်ရေး ရပြီးစတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး အခြေအနေကို ပြန်လည်ထူထောင်ရန်၊ နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး တို့နှင့် စပ်လျဉ်းသော ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်း အရပ်ရပ်တို့ကို စိစစ်ပြုစု ရေးဆွဲရန်တို့ အတွက် အမျိုးသားစီမံကိန်း ဝန်ကြီးဌာန ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ သို့သော် အမျိုးသားစီမံကိန်း ဝန်ကြီးဌာန သည် စက်မှုလက်မှု ဝန်ကြီးဌာနနှင့် တွဲ၍လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဝန်ကြီးဌာန သည် သာသနာရေးနှင့် ပြည်ထောင်စု ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာနနှင့် တွဲ၍လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဝန်ကြီးဌာန သည် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် တွဲ၍လည်းကောင်း တည်ရှိခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၆၄ ခုနှစ်မှ စ၍သာ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဝန်ကြီးဌာန အနေနှင့် သီးသန့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းကာလများတွင် စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲရန် အတွက် အမျိုးသားစီမံကိန်း ဘုတ်အဖွဲ့ (National Planning Board) ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး စီမံကိန်း ဘုတ်အဖွဲ့ (Economic Planning Board) ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး ဘုတ်အဖွဲ့ (Economic and Social Board) ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ အမည် အမျိုးမျိုးဖြင့် စီမံကိန်းအရပ်ရပ် တို့ကို ရေးဆွဲခဲ့သည်။ ထို့ပြင် စက်ပစ္စည်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ၊ တရုတ်-မြန်မာ စီးပွားရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူစာချုပ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဘုတ်အဖွဲ့ နှင့် ဗဟိုစာရင်းအင်း နှင့် စီးပွားရေးဌာန တို့ကိုလည်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ အဖွဲ့၊ ဌာနများအဖြစ် ဝန်ကြီးဌာန အောက်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

၁၉၆၂ ခုနှစ် မှ ၁၉၇၂ ခုနှစ်အထိ ကာလများတွင် အမျိုးသားစီမံကိန်း ဝန်ကြီးဌာန သည် လေးနှစ် စီမံကိန်းများကို ရေးဆွဲ၍ နှစ်ချင်းဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်း စီမံကိန်းများ ပြန်လည် ဆန်းစစ် ညှိနှိုင်းခဲ့သည်။ စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းများ ပြည်သူပိုင် ပြုလုပ်ရေး၊ စာချုပ်များ စိစစ်ခြင်း၊ စီမံကိန်းများ ညှိနှိုင်းခြင်း၊ နိုင်ငံခြားမှ စီးပွားရေး ပူးပေါင်းမှု အကူအညီများနှင့် ကုလသမဂ္ဂ ကျွမ်းကျင်မှု အကူအညီများရရန် တို့အတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့မှစ၍ အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်သစ်အရ၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဝန်ကြီးဌာန ကို ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန် ဝန်ကြီးဌာန နှင့် ပေါင်းစပ်၍ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန ဟု ခေါ်တွင် ပါသည်။ ဖော်ပြပါ ကာလမှစ၍ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဝန်ကြီးဌာန၏ မူလ လုပ်ငန်းတာဝန်များ လုပ်ဆောင်ရန် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး ဦးစီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှု အစီရင်ခံရေး ဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းနှင့် စီးပွားရေး ဦးစီးဌာန၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက် ဦးစီးဌာနနှင့် ဗဟိုစက်ပစ္စည်း စာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန တို့ကိုလည်း ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၁၂/၉၃) ဖြင့် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနကို အမျိုးသားစီမံကိန်း နှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဘဏ္ဍာရေး နှင့် အခွန် ဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ဝန်ကြီးဌာန ၂ ခု ခွဲ၍ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ယင်းနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် အထက်ဖော်ပြခဲ့သော ဦးစီးဌာနများအပြင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနကိုလည်း တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ထိုကာလမှစ၍ ယနေ့ အထိ အမျိုးသားစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်းနှင့် နိုင်ငံတော်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေသော ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဝန်ကြီးဌာန အနေနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။[၁]

ရည်မှန်းချက်များ ပြင်ဆင်ရန်

အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

 • နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးမူဝါဒများနှင့်အညီ နှစ်ရှည်၊ နှစ်လတ်၊ နှစ်စဉ် စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲပြုစု တင်ပြရန်၊
 • နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူတို့၏ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နှင့်အညီ ထုတ်လုပ်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ ကုန်သွယ်မှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်စေရန် လေ့လာသုံးသပ် တင်ပြဆောင်ရွက်ရန်၊
 • နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားတို့၏ စီးပွားရေးမြှင့်တင်ရာတွင် အဓိကကျသည့် လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ အခြေအနေ လေ့လာသုံးသပ်တင်ပြရန်၊
 • နိုင်ငံတော်နှင့် ဌာနဆိုင်ရာ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး သတင်းအချက်အလက်များ၊ စာရင်းအင်းများကို စုစည်း၍ မှတ်တမ်းတင် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ နိုင်ငံတော်သို့ စိစစ် သုံးသပ်တင်ပြခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်၊
 • နိုင်ငံ၏ စီးပွားဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို အခြေခံ၍ ပြည်ပနိုင်ငံများ၊ ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာပေါင်း စည်းရေးအဖွဲ့များနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်၏ ကိုယ်စား ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန်၊
 • နိုင်ငံတော်နှင့် ဝန်ကြီးဌာနများ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို နိုင်ငံတော်သို့ သုံးသပ်တင်ပြအစီရင်ခံရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊
 • ခေတ်နှင့်အညီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် အခြားသော ဌာနအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန်။

ဆက်သွယ်ရန် ပြင်ဆင်ရန်

 • လိပ်စာ ရုံးအမှတ် (၁) ၊ နေပြည်တော်
 • ဖုန်း ၉၅-၆၇-၄၀၇၀၁၃
 • ဖက်စ် ၉၅-၆၇-၄၀၇၀၀၄
 • ဝက်ဘ်ဆိုဒ် http://www.mnped.gov.mm Archived 14 November 2015 at the Wayback Machine.

ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်

 1. အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာန (သမိုင်းနောက်ခံ)။ 12 August 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 ၊ 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။Mar 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။