အမှတ်(၁၁)ခြေမြန်တပ်မ ဌာနချုပ်

အမှတ် (၁၁)ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ်သည် ရန်ကုန်မြို့မှ ပဲခူးမြို့သို့ အထွက် အင်းတိုင် တွင်တည်ရှိသည်။ အမှတ် (၁၁) ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ်၏ ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် 

  1. အမှတ် (၁၁၁) နည်းဗျူဟာကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့
  2. အမှတ် (၁၁၂) နည်းဗျူဟာကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့
  3. အမှတ် (၁၁၃) နည်းဗျူဟာကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့ နှင့်
  4. ခြေမြန်တပ်ရင်း (၁ဝ) ရင်း ရှိသည်။
ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ်အမှတ်တံဆိပ်

လက်ရှိတပ်မမှူးမှာ ဗိုလ်မှူးချုပ်မျိုးဆွေ(အလုပ်သင်အပတ်စဉ်-၁၇) ဖြစ်သည်။