အမှတ်(၅)စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်

စကခ (၅) တောင်ကုတ် ကြည်း ၁၆၈၀၁ ဗိုလ်မှူးချုပ် ကောင်းမြတ်