ဝီကီတွင် အဓိက ရေးသားမှုများပြင်ဆင်

လှူဒါန်းခဲ့သည့် ခရီးသွား ဓါတ်ပုံများပြင်ဆင်

လှူဒါန်းခဲ့သည့် အက်စ်ဗွီဂျီများပြင်ဆင်

အလုပ်အကိုင်ပြင်ဆင်

ဘာသာစကားများပြင်ဆင်

en ဤအသုံးပြုသူ၏ မိခင်ဘာသာမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ဖြစ်သည်။
my ဤအသုံးပြုသူ၏ မိခင်ဘာသာစကားမှာ မြန်မာစကား ဖြစ်သည်။
ဖလ ဖင်လန်ဘာသာစကား တတ်မြောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်သည်။
မလ မလေးဘာသာ အတော်အသင့် တတ်မြောက်သူ ဖြစ်သည်။

မည်သူမည်ဝါပြင်ဆင်

  အသုံးပြုသူသည် ဂေးဖြစ်သည်။
  အသုံးပြုသူသည် မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်သည်။

တမ်းပလိတ်:အသုံးပြုသူ ဥရောပသမဂ္ဂ

  အသုံးပြုသူသည် ဘာသာမဲ့ဖြစ်သည်။
  စက်ဘီးစီးခြင်း ကိုကြိုက်နှစ်သက်သည်။
  ရေကူးခြင်း ကိုကြိုက်နှစ်သက်သည်။