ဝီကီတွင် အဓိက ရေးသားမှုများ ပြင်ဆင်ရန်

လှူဒါန်းခဲ့သည့် ခရီးသွား ဓါတ်ပုံများ ပြင်ဆင်ရန်

လှူဒါန်းခဲ့သည့် အက်စ်ဗွီဂျီများ ပြင်ဆင်ရန်

အလုပ်အကိုင် ပြင်ဆင်ရန်

ဘာသာစကားများ ပြင်ဆင်ရန်

en ဤအသုံးပြုသူ၏ မိခင်ဘာသာမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ဖြစ်သည်။
my ဤအသုံးပြုသူ၏ မိခင်ဘာသာစကားမှာ မြန်မာစကား ဖြစ်သည်။
ဖလ ဖင်လန်ဘာသာစကား တတ်မြောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်သည်။
မလ မလေးဘာသာ အတော်အသင့် တတ်မြောက်သူ ဖြစ်သည်။

မည်သူမည်ဝါ ပြင်ဆင်ရန်

  အသုံးပြုသူသည် ဂေးဖြစ်သည်။
  အသုံးပြုသူသည် မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်သည်။

တမ်းပလိတ်:အသုံးပြုသူ ဥရောပသမဂ္ဂ

  အသုံးပြုသူသည် ဘာသာမဲ့ဖြစ်သည်။
  စက်ဘီးစီးခြင်း ကိုကြိုက်နှစ်သက်သည်။
  ရေကူးခြင်း ကိုကြိုက်နှစ်သက်သည်။