ပဒုမ္မာရွှေကြာပန်းလို အစဉ်ထာဝရ လန်းဆန်းကြပါစေ။
Chinthe (right facing).svg ဤအသုံးပြုသူသည် မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်သည်။
DharmaWheelGIF.gif ဤအသုံးပြုသူသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပါသည်။
my ဤအသုံးပြုသူ၏ မိခင်ဘာသာစကားမှာ မြန်မာစကား ဖြစ်သည်။
en-3 This user is able to contribute with an advanced level of English.
BEng ဤအသုံးပြုသူသည် အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ရရှိထားသူ တစ်ယောက် ဖြစ်သည်။
အင်ဂျင်နီယာ ဤအသုံးပြုသူသည် မြန်မာအင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါသည်။


ဇီဝမျိုးရိုးခွဲခြားခြင်း Navbox Projectပြင်ဆင်

မြန်မာစာအပြာရောင်ဖြစ်နေသည်များကို ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပြီး၊ အနီရောင်ဖြစ်နေသည်များကို သင် ရေးသားနိုင်က ရေးသားပေးပါ။


ကြောင်မျိုးရင်း Navbox Projectပြင်ဆင်

မြန်မာစာအပြာရောင်ဖြစ်နေသည်များကို ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပြီး၊ အနီရောင်ဖြစ်နေသည်များကို သင် ရေးသားနိုင်က ရေးသားပေးပါ။


ငှက်မျိုးစဉ်ပြဇယား ပြုစုခြင်းပြင်ဆင်

ငှက်မျိုးပေါင်းစု၏ မျိုးစဉ်များ ပတ်သက်ဆက်နွယ်ပုံပြဇယားပြင်ဆင်

(Bird ဆောင်းပါးပါ ဇယားအား ဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်)

(Aves)
ငှက်ကုလားအုတ်

(အာဖရိက/အမေရိက/ဩဇီငှက်ကုလားအုတ်များ) 

(Palaeognathae)
ရစ်မျိုး/ဘဲမျိုး
ဒေါင်း/ကြက်/ရစ်

(ကြက်) 

(Galliformes)
ဟင်္သာ/တော/ဘဲ

(ဘဲမျိုး) 

(Anseriformes)
(Galloanserae)
ခေတ်သစ်ငှက်
Mirandornithes
ဖလမ္မင်းဂိုးငှက်မျိုး

(Flamingos) 

(Phoenicopteriformes)
ထန်းစေ့မှုတ်ငှက်မျိုး

(ထန်းစေ့မှုတ်) 

(Podicipediformes)
Columbimorphae
ချိုး/ ခိုများ

(ချိုးငှက်) 

(Columbiformes)
မက်စ္စိုက်ငှက်

(mesites) 

(Mesitornithiformes)
သဲမြေဝပ်ငုံး

(sandgrouse) 

(Pterocliformes)
Passerea
ဘတ်စတာ့ငှက်

(bustards) 

(Otidiformes)
ဥဩ /မိုးဆောင်း

(ဥဩ) 

(Cuculiformes)
တူရကို့စ်ငှက်

(turacos) 

(Musophagiformes)
ရေကြက်ဒုံ/ကြိုးကြာ

(ကြိုးကြာ) 

(Gruiformes)
စင်ရော်/မြစ်တွေး

(ရေညှောင့်) 

(Charadriiformes)
ဟုတ်ဇင်ငှက်

(hoatzin) 

(Opisthocomiformes)
မြေဝပ်ငှက်မျိုး

(ပျံလွှားငှက်ပိတုန်း)  

(Caprimulgiformes)
Ardeae
အပူပိုင်းဒေသငှက်များ

(tropicbirds) 

(Phaethontiformes)
ကာ့ဂူငှက်မျိုးများ

(sunbittern, kagu) 

(Eurypygiformes)
Eurypygimorphae
Aequornithes
ဒိုင်ဗာ/လွဏ်း

(ဒိုင်ဗာငှက်များ)

(Gaviiformes)
Austrodyptornithes
ပင်လယ်ပျော်ငှက်များ

(အယ်ဘာထရော့/petrel) 

(Procellariiformes)
ပင်ဂွင်းအုပ်စု

(အမ်ပရာပင်ဂွင်း) 

(Sphenisciformes)
ငှက်ကျားမျိုး

(ငှက်ကြီးဒုံးစပ်) 

(Ciconiiformes)
အော်ယော/ဥပန်း

 

(Suliformes)
ဝန်ပို/ဗျိုင်း/ငဟစ်

 

(Pelecaniformes)
Telluraves
Accipitrimorphae
ကမ္ဘာသစ်လင်းတများ

(ကွန်းဒေါလင်းတ) 

(Cathartiformes)
စွန်/သိမ်း/လင်းတ/လင်းယုန်

(လင်းယုန်နှင့် ဆွေမျိုးများ) 

(Accipitriformes)
ဇီးကွက်/မိန်/မြီးဝန်

(မြီးဝန်) 

(Strigiformes)
Coraciimorphae

Coliiformes (mouse birds)

Cavitaves

Leptosomiformes (cuckoo roller)

ထပ်တယူငှက်မျိုး

(ထပ်တယူနှင့် quetzals) 

(Trogoniformes)
Picocoraciae
အောက်ချင်း/တောင်ပီစူး

(အောင်လောင်/တောင်ပီစူး)

(Bucerotiformes)
Picodynastornithes
ပိန်ညင်းမျိုး

 

(Coraciiformes)
သစ်တောက်အလားတူ

 

(Piciformes)
Australaves

Cariamiformes (Seriemas) 

Eufalconimorphae
ဖယ်ကွန်နှင့်အလားတူ

(ဖယ်ကွန်) 

(Falconiformes)

ကျေးနှင့်စာကလေးများ
ကြက်တူရွေးနှင်အဖွဲ့

(ကြက်တော) 

(Psittaciformes)
စာကလေးမျိုးနွယ်များ

(အိမ်စာကျီး) 

(Passeriformes)
(Psittacopasserae)
(Neoaves)
(Neognathae)
ငှက်