အမည်ရင်း သစ်မောင်
နိုင်ငံသား Flag of Myanmar.svg ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ
လိင် အမျိုးသား
မွေးရာဌာန လက်ပံတန်းမြို့ပဲခူးတိုင်း
ပညာရေး B.C.Sc , M.I.C.Sc
ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု
DharmaWheelGIF.gif ဤအသုံးပြုသူသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပါသည်။
သွေးအမျိုးအစား အို
ဆက်သွယ်ရန် daystar006@gmail.com
အသုံးပြုသော ဘာသာများ
en ဤအသုံးပြုသူ၏ မိခင်ဘာသာမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ဖြစ်သည်။

my ဤအသုံးပြုသူ၏ မိခင်ဘာသာစကားမှာ မြန်မာစကား ဖြစ်သည်။

အခြားအသုံးပြုသော ဘာသာများ ရုရှားဘာသာ