အဟုန် (အင်္ဂလိပ်: momentum) ဆိုသည်မှာ ဒြပ်ထု(mass)နှင့် အလျင်(velocity)တို့၏ မြောက်လဒ်ဖြစ်သည်။ အဟုန်၏ လားရာသည် အလျှင်၏ လားရာနှင့် အတူတူဖြစ်၏ ။