ဆန်းဦး (ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး)

ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းဦးသည် စစ်တက္ကသိုလ် အပတ်စဉ် (၂၄)မှ သင်တန်းဆင်းလာသူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး၊ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ စစ်ရေးချုပ်ရုံး စစ်ရေးချုပ် အဖြစ် ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။