နျူထရွန်

(နယူထရွန် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)

ရူပဗေဒပညာရပ်တွင် နျူထရွန်ကို အက်တမ်တစ်ခု၏ လက်အာက်ခံအမှုန် (Subatomic Particle) အနေဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။ နျူထရွန်သည် လျှပ်စစ်အဖိုဓာတ် (Positive Charge) ကိုသော်လည်းကောင်း ၊ လျှပ်စစ်အမဓာတ် (Negative Charge) ကိုသော်လည်းကောင်း ဆောင်ထားခြင်း မရှိသည့် လျှပ်မဲ့ (Neutral Charge) အမှုန် တစ်ခုဖြစ်သည်။ အက်တမ် အားလုံး၏ အနုမြူဗဟို (Nucleus) တွင် ပရိုတွန် နှင့် နျူထရွန် ပါရှိသည်။ Nucleus တွင်ပါဝင်သော ပရိုတွန် အရေအတွက်ကို Atomic Number ဟုသမုတ် ကာ Atomic Number အရေအတွက် အပေါ်မူတည်ကာ ဒြပ်စင်၏ အမည်နာများကိုမှည့်ခေါ်သည်။ Nucleus တွင်ပါဝင်သော နျူထရွန် အရေအတွက် သည် မည်သည့် အိုင်ဆိုတုတ် (Isotope) ဖြစ်သည်ကို ဖော်ပြပါသည်။

နျူထရွန်၏ Quark တည်ဆောက်ပုံ

ရှာဖွေတွေရှိခြင်းပြင်ဆင်