သံချီသံကွေးပညာသည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အရေးပါသော သံကူကွန်ကရစ်လုပ်ငန်းတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ပညာရပ် ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ အင်ဂျင်နီယာမှ တွက်ချက်ထုတ်ပေးသော ပုံစံကို သံချောင်းအရွယ်အစားတို့ဖြင့် သံကွေးခြင်း၊ သံချီခြင်းလုပ်ငန်းကို ခေါ်ဆိုသည်။ သံချီသံကွေး အတတ်ပညာသည်များသည် အောက်ဖော်ပြပါ လက်သုံးကိရိယာများကို အသုံးပြုကြရသည်။

 1. ပေတံ
 2. မီတာတံ
 3. ပေကြိုးဘူး
 4. သံချီပလာယာ
 5. ဂျက်လိမ်ကောက်
 6. ပတ်ကိုက်ငယ်နိုင်
 7. ပါးစပ်ကိုက်ငယ်နိုင်
 8. ဟင်ဂလန်ကိုက်ငယ်နိုင်
 9. ပူလီခုံ
 10. ချိန်သီး
 11. မျဉ်းကြိုး
 12. မြေဖြူ/ကန့်ကူဆံ
 13. ဖြတ်စို့
 14. လက်ဖြတ်ကတ်ကျေး
 15. မောင်းဆွဲကတ်ကျေး
 16. သံဖြတ်ဒိုင်းလွှ
 17. တူ
 18. သံကွေးခုံ
 19. သံကျင်တွယ်
 20. မတ်တတ်လွန် တို့ဖြစ်သည်။[၁]
 1. သံချီသံကွေးသင်တန်းမှတ်စု၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုသင်တန်းကျောင်း၊ သုဝဏ္ဏမြို့။