မွတ်စလင်မ်(မူဆလင်)တို့သည် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို စတင်ရာ၌ မင်္ဂလာရှိစေရန်အတွက် ‘အလွန်တစ်ရာ သနားကြင်နာတော်မူထသော၊ မဟာဂရုဏာတော်နှင့် ပြည့်စုံတော်မူထသော ဘုရားရှင်၏ နာမတော်ဖြင့် (အစပြုပါ၏)’ ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသော Bismillaheer Rahmaneer Raheem ကို ရွတ်ဆိုလေ့ရှိကြပြီး မူရင်းမှာ အာရဘီ(အာရပ်ဘာသာ) စကားဖြစ်လေသည်။ [၁]

အာရဘီဘာသာဖြင့် Bismillah

အာရဘီဘာသာစကား၌ အတိုချုပ်ရေးသားရန် တစ်ခါတစ်ရံတွင် Abjad Numberals အဗ်ဂျဒ် ဂဏာန်းများကို အသုံးပြုလေ့ရှိကြသည်။ အာရဘီအက္ခရာ (၂၈)လုံးတွင် အလုံးတိုင်း၊ အလုံးတိုင်းအား တစ် မှစ၍ တစ်ထောင်အထိ အောက်ပါအတိုင်း တန်ဖိုးတစ်ခုတစ်ခုစီ ရှိကြပေသည်။

Value Letter Name Trans-
literation
1 ا alif ā / ʼ
2 ب bāʼ b
3 ج jīm j
4 د dāl d
5 ه hāʼ h
6 و wāw w / ū
7 ز zayn/zāy z
8 ح ḥāʼ
9 ط ṭāʼ
       
Value Letter Name Trans-
literation
10 ى yāʼ y / ī
20 ك kāf k
30 ل lām l
40 م mīm m
50 ن nūn n
60 س sīn s
70 ع ʻayn ʻ
80 ف fāʼ f
90 ص ṣād
       
Value Letter Name Trans-
literation
100 ق qāf q
200 ر rāʼ r
300 ش shīn sh
400 ت tāʼ t
500 ث thāʼ th
600 خ khāʼ kh
700 ذ dhāl dh
800 ض ḍād
900 ظ ẓāʼ
1000 غ ghayn gh

ဤသို့ဖြင့် Bismillaheer Rahmaneer Raheem တွင်ပါရှိသော အက္ခရာများကို ပေါင်းလိုက်ရာ (၇၈၆) ရရှိလေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အခြားအာရဘ်မဟုတ်သော နိုင်ငံများရှိ မွတ်စလင်မ်များသည် အာရဘီစာကို မရေးတတ်ကြသဖြင့် လွယ်ကူသမှုရှိစေရန် (၇၈၆)ဟုသာ အတိုကောက်ရေးသားကြလေသည်။ ဤသည်မှာ မင်္ဂလာလာဘ်လာဘရှိစေရန် အာရဘီစာ မတတ်သူများက အလွယ်တကူ ရေးသားခြင်းပင်ဖြစ်ပြီး၊ အခြား မည်သည့်အဓိပ္ပာယ်မျှ အကျုံးဝင်သက်ရောက်ခြင်း မရှိပေ။

ဆက်စပ်ဖတ်ရှုရန်ပြင်ဆင်

ကိုးကားပြင်ဆင်