ဝိုင် (အက္ခရာ)

လက်တင်အက္ခရာ
(Y မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)

ဝိုင် သည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၏ နှစ်ဆယ့်ငါးလုံးမြောက် လက်တင်အက္ခရာဖြစ်သည်။ အသံထွက်အားဖြင့် /ˈw/ ဟုထွက်သည်။

Y
Y
အခြေခံ လက်တင်အက္ခရာ
Aa Bb Cc Dd    
Ee Ff Gg Hh
Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz