ဒီကေဘီအေ ကလိုထူးဘောဗျူဟာ၏ ဗျူဟာမှူးမှာ ဗိုလ်မှူးကြီး စောစိန်မြင့် နှင့် ဒု- ဗျူဟာမှူးမှာဗိုလ်မှူးကြီး စောမောသို တို့ဖြစ်ကြသည်။ ကလိုထူးဘောဗျူဟာ၏ လက်အောက်ခံတပ်ရင်းများ မှာ (၉၀၁)၊ (၉၀၇)တို့ဖြစ်ကြသည်။