ဗဟိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့

ဗဟိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ သည် ဒီမိုကရက်တစ် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်တပ်မတော် (DKBA) ၏ လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။